Psychoterapia dorosłych

Lęk separacyjny

Dzieci i młodzież

Bywa, że Twoje dziecko nie chce wyjechać na wycieczkę szkolną, nie chce zostać nigdzie samo, nie chce nocować poza domem, a myśl jakiejkolwiek rozłąki czy odrębności powoduje u niego rozpacz, a Twoją bezradność.

Lęk separacyjny w rozwoju małego dziecka

Lęk separacyjny jest zarazem naturalnym i koniecznym etapem w drodze rozwoju dziecka, który pojawia się między 6-7 miesiącem życia dziecka. Do tego momentu pomiędzy matką, a dzieckiem istnieje połączenie, które Donald Winnicot nazwał "stanem oceanicznym". Metafora ta oddać ma niezwykły i niepowtarzalny charakter więzi, jaka istnieje pomiędzy matką a niemowlęciem, czyli wzajemne i niepowtarzalne przenikanie się świata matki i świata dziecka, tworzące poczucie bycia jednym organizmem – w psychologicznym językiem zwanym symbiozą.