Psychoterapia dorosłych

Zespół Aspergera

Dzieci i młodzież

Zespół Aspergera jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, mieszczącym się w obszarze autyzmu. Zespół Aspergera koncentruje się głównie na nieumiejętności nawiązywania kontaktów społecznych, w czym mocno przypomina zachowania autystyczne.

Objawy zespołu Aspergera

W zaburzeniu tym występuje sztywność, niereagowanie na zaproszenie do kontaktu, wręcz odrzucanie możliwości kontaktu, oziębłość w relacji. Podobnie jak u dzieci autystycznych, występuje też tutaj bardzo silna potrzeba stałości i regularności, każde odstępstwo, zmiana, wywołuje silne zachwianie bezpieczeństwa w świecie dziecka, co może powodować gwałtowne i trudne do przewidzenia reakcje. Dzieci te często mają jedno zainteresowanie, jedną zabawkę, której poświęcają swój czas. Bywa, że ma to ślady obsesyjnej potrzeby ciągłego i nieustającego powracania do tego samego tematu, bywa, że próba ingerencji w ten świat jest traumatyczna dla dziecka.