Psychoterapia dorosłych

Zachowania buntownicze (agresja)

Dzieci i młodzież

Być może często wracając z kolejnej rozmowy z nauczycielem słyszysz, ten sam narzekający ton i litanie "grzechów" swojego dziecka. Jednocześnie być może sam/sama czujesz i widzisz różne zachowania u swojej pociechy, które uznajesz za przekroczenie granicy poprawnego zachowania, a które niekoniecznie chcesz widzieć, bo to przecież Twoje dziecko. Z drugiej strony najprawdopodobniej pojawia się uczucie zagrożenia, że trzeba coś zaradzić, że tak dłużej być nie może.

Specyficzne trudności związane zaburzeniami zachowania u dziecka

Zaburzenia zachowania są o tyle trudną przypadłością, że budzą wiele emocji w otoczeniu dziecka. Często jego zachowanie, czy kolejny "wybryk", prowokuje do ostrych reakcji ze strony dorosłych, bywa uznane za chuligańskie, agresywne. Budzi to bezradność ze strony rodziców, którym towarzyszy bolesna świadomość, że kolejna kara niekoniecznie coś zmieni.