Psychoterapia dorosłych

Dzieci w wieku szkolnym

Dzieci i młodzież

Wiek szkolny jest to okres tak zwanej latencji czyli uśpienia - rodzaj „poczekalni-inkubatora” między dzieciństwem, które jest czasem zabawy i swobody, a adolescencją, tzw. „czasem burzy i naporu”. W wieku szkolnym większość życia dziecka koncentruje się wokół rytmu, jaki wyznacza szkoła.

Nowe reguły

Między 6 a 12 rokiem życiem dziecko wkracza w świat szkoły, który dla części dzieci stanowi zbiór zupełnie nowych reguł, zasad, do których trzeba się dostosować. Dostosować, czyli zapanować nad pragnieniami, chęcią robienia tego, co się chce w danej chwili, zrezygnować z przyjemności zabawy na czas nauki.

Dla części dzieci ramy, które proponuje system szkolny, mogą stanowić duże wyzwanie i trudność w ich zaakceptowaniu. W związku z tym mogą pojawiać się różnego rodzaju problemy przybierające formę łamania zasad czy też lęku separacyjnego.