Psychoterapia dorosłych

Syndrom ADHD

Dzieci i młodzież

Syndrom ADHD to inaczej zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi.

ADHD - powszechny problem

W dzisiejszych czasach często słyszymy określenie "To dziecko to ma ADHD". Uważamy, że teramin ten jest nadużywany. Bywa, że etykietkę tę dostają dzieci „niegrzeczne”, nieumiejące odnaleźć się w klasie, mające dużo energii i przejawiające trudności w koncentracji na zadaniach. Jednocześnie pewne symptomy, które są przypisywane dziecku i określane mianem ADHD, wcale nimi nie muszą być. Równie dobrze może być to przejaw innych trudności dziecka, takich jak depresja dziecięca, czy po prostu zawoalowana forma komunikatu, jakie dziecko wysyła do świata, żeby zauważono to, co przeżywa w swoim wewnętrznym świecie. Jednocześnie przyklejenie etykietki ADHD może wiązać się ze smutkiem czy chociażby bezradnością ze strony u rodziców, a u dzieci może powodować niskie poczucie własnej wartości, często maskowane różnymi wybrykami czy słowami, które mają zaprzeczyć bolesnej informacji.