Psychoterapia dorosłych

Formy pomocy

Dzieci i młodzież

1 krok – pierwsza wstępna konsultacja z samymi rodzicami dziecka/nastolatka, na podstawie której poznajemy problem z perspektywy rodziców, zapoznajemy się z historią dziecka oraz z tym, jak przebiegał jego rozwój.

2 krok – konsultacje z dzieckiem /nastolatkiem – od 1 do najczęściej 3 konsultacji, podczas których spotykamy się z dzieckiem i poznajemy jego perspektywę. Z małym dzieckiem odbywa się to na podstawie zabawy i obserwacji jego zachowania.

3 krok - konsultacje z rodzicami, podczas których psychoterapeuta przedstawia hipotezy i rozumienie sytuacji odnośnie zgłaszanego problemu dziecka/nastolatka oraz proponuje adekwatne rozwiązania.

Konsultacje nie muszą skończyć sie terapią.

W przypadku podjęcia terapii dziecka do 11 roku życia, psychoterapeuta dziecka dodatkowo spotyka się średnio raz na 6 tygodni z rodzicami dziecka, w celu omówienia bieżącej sytuacji.