Psychoterapia dorosłych

Moczenie nocne (mimowolne)

Dzieci i młodzież

Moczenie mimowolne w naszym rozumieniu jest objawem z grupy zaburzeń lękowych (dawniej nerwicowych) po wykluczeniu podłoża fizjologicznego. Moczenie mimowolne polega na niezależnym od dziecka oddawaniu moczu w momencie kiedy osiągnęło już wiek, w którym czynność ta powinna być przez niego opanowana. Rozumiejąc moczenie mimowolne w aspekcie psychologicznym i traktując je jako objaw, można przypuszczać, że jest zaburzeniem o podłożu emocjonalnym.

Dlaczego dziecko się moczy?

W trakcie terapii można próbować ustalić czego symptomem jest nietrzymanie moczu. Jak każdy objaw zaburzeń nerwicowych moczenie mimowolne może być wyrazem lęku np. przed własną agresją dziecka i jej wyrażeniem w stosunku do znaczących osób np. rodzeństwa. Moczenie mimowolne może również być wynikiem napięcia, z którym dziecko nie umie sobie inaczej poradzić i zakomunikować rodzicom.