Psychoterapia dorosłych

Tiki

Dzieci i młodzież

Tiki - różnego rodzaju grymasy czy mruganie - są swoistą, mimowolną reakcją, znajdującą się poza możliwościami kontroli ze strony dziecka. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób (ICD – 10) określa tik, jako "nie poddający się działaniu woli, nagły, szybki, nawracający, nierytmiczny, stereotypowy ruch lub wokalizacja. Tiki cechuje nagły początek, nie służą żadnemu celowi, zazwyczaj zanikają we śnie. Pacjent nie może się oprzeć tikom, choć może je opanować na pewien okres czasu." ("Psychiatria dzieci i młodzieży", Irena Namysłowska). Rodzic, który obserwuje dziecko doświadczające tików, może mieć wrażenie powtarzającego się "wyładowania" napięcia nagromadzonego w wewnętrznym świecie dziecka.

Psychoanalityczne rozumienie tików

Tiki można rozumieć jako objaw, którego celem jest zniwelowanie narastającego w dziecku napięcia. Będzie to więc objaw nerwicy ruchowej.