Psychoterapia dorosłych

Dzieci w wieku przedszkolnym

Dzieci i młodzież

Okres przedszkolny jest to czas poznawania możliwości własnego ciała, doskonalenia wcześniej nabytych umiejętności, takich jak chodzenie, rzucanie, skakanie, łapanie piłki. Dziecko powoli zaczyna nabywać większą precyzję w wykonywaniu poszczególnych czynności.

Poznawanie świata

W momencie, kiedy dziecko uzyska pewność, zaczyna się czas eksploracji i poznawania świata wokół siebie. Często z dużym rozmachem, niczym "mały Kolumb" wyrusza w nieznany dla niego świat, próbując zgłębiać to, co niepoznane do tej pory. Bywa, że z zapałem naukowca zadaje kolejne pytanie "Dlaczego?", "Skąd się wziąłem?". Ciekawość, która się wówczas pojawia, jest ważną podstawą w rozwoju późniejszych funkcji intelektualnych. Zadawanie pytań pokazuje również inicjatywę, jaka ma dziecko w poznawaniu świata.