Psychoterapia dorosłych

Fobia szkolna

Dzieci i młodzież

Fobia szkolna objawia się najczęściej niechęcią i lękiem dziecka przed chodzeniem do szkoły, mimo że rodzice i nauczyciele nie widzą obiektywnych przyczyn zachowania dziecka. Fobia szkolna często wiąże się z napięciem, w którym bywa ulokowana złość rodziców w stosunku do dziecka, którzy uważają, że dziecko zmyśla powody, aby nie chodzić do szkoły, "a tak naprawdę to mu się nie chce", często przypisywana jest wtedy dziecku etykietka lenia. Oczywiście jest prawdopodobne, że dziecko manipuluje rodzicami i nauczycielami i "kombinuje", żeby nie chodzić do szkoły. Jednak należy również uwzględnić, że nieobiektywny lęk i unikanie przez dziecko szkoły, może być naprawdę wyrazem fobii szkolnej.

Podłoże fobii szkolnej

U podłoża fobii szkolnej leży lęk, którego źródło może dotyczyć czegoś zupełnie innego niż szkoła, jednocześnie szkoła może być dobrym katalizatorem tego lęku.