Psychoterapia dorosłych

Autyzm

Dzieci i młodzież

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, dotyka wszystkich obszarów rozwojowych, m.in. takich jak mowa, emocjonalność, kontakty społeczne oraz rozwój umysłowy. Zdarza się, że autyzmowi towarzyszy upośledzenie umysłowe. Większość obecnych badań sugeruje, że przyczyną tego zaburzenia są czynniki biologiczne, dlatego autyzm jest tak trudny i bolesny.

Objawy

Dzieci autystyczne mają problem z nawiązaniem normalnego kontaktu z otoczeniem, na przytulenie często reagują nerwowo, czemu może towarzyszyć pisk lub wyrywanie się. Pozostają niewzruszone na różne próby przebicia się do ich wewnętrznego świata, może to sprawiać wrażenie, że są niezdolne do nawiązania jakiejkolwiek więzi. Dzieci dotknięte autyzmem sprawiają wrażenie "zamrożonych" w swoim świecie, który jest bardzo trudny do zrozumienia dla otoczenia. Charakterystyczne dla autyzmu są trudności w kontakcie, swego rodzaju sztywność, reakcje dzieci na gesty w ich stronę są nieadekwatne.