Psychoterapia dorosłych

Dzieci 0-3

Dzieci i młodzież

Niemowlęta

"Uznaje się od niedawna, że niemowlęta mogą przejawiać problemy psychologiczne. Np. już od pierwszych dni odmawiają ssania piersi, unikają wymiany spojrzeń, zwracają pokarm lub popadają w stany napięcia lub pobudzenia. Te 'objawy' są oznaką lęku – zrozumieć go można jedynie badając dolegliwości, które dzieli z dzieckiem matka", czytamy w książce "Pierwsze dwa lata życia" Bertranda Cramera. Autor ten pokazuje, że mimo radości i szczęścia, rodzice mogą napotykać szereg kłopotliwych dla siebie sytuacji.

Relacja matka-dziecko

Wiadomość o ciąży powoduje, że życie kobiety i jej otoczenia ulega nieodwracalnym zmianom. Czas oczekiwania na dziecko jest okresem różnie przeżywanym przez matki - u niektórych budzi radość, u innych złość, jak również niepokój. Jednocześnie czas ciąży pozwala z różnym skutkiem adaptować się do myśli o stawaniu się rodzicem. Myśli o tym jakie będzie dziecko, doświadczanie pierwszych ruchów dziecka w łonie, powodują że zaczynamy tworzyć w sobie wewnętrzny obraz naszego nienarodzonego dziecka - inaczej mówiąc reprezentację dziecka.