Psychoterapia dorosłych

Młodzież

Dzieci i młodzież

Wiek dojrzewania jest bardzo trudnym i bolesnym czasem zarówno dla osoby dojrzewającej, jak i dla rodziców. Jest to swojego rodzaju przejście z bycia dzieckiem w kierunku stawania się dorosłym i określania własnej tożsamości.

Czasem bardzo trudno nadążyć za tym co się dzieje z dorastającym człowiekiem i dodatkowo adekwatnie to odczytać. Chociażby w takich sytuacjach, kiedy mówi, że jest smutny, że życie nie ma sensu – wtedy nierzadko rodzice stają przed dylematem czy potraktować to jako coś poważnego, czy uznać za naturalny objaw wieku dojrzewania.

Z drugiej strony, nawet jeżeli przyjmiemy, że odczuwanie smutku, przygnębienia, i bezsensu życia u młodzieży jest czymś naturalnym – powstaje pytanie gdzie jest granica bezpiecznego i niezagrażającego odczuwania trudnych stanów emocjonalnych.