Psychoterapia dorosłych

O nas

Dzieci i młodzież

Urszula Wach (Mróz)

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz członkiem Dolnośląskiego Koła Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz kontynuuje naukę w Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży. Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywałam pracując w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Poradni Rodzinnej oraz gabinecie prywatnym. Uczestniczę w stałej indywidualnej superwizji analitycznej.

Danuta Łukasiak-Pavlová

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką psychoanalityczną i członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Zajmuję się terapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Doświadczenie psychoterapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą uzyskałam w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy Dzieci i Młodzieży. Należę również do Dolnośląskiego Koła Psychoterapii Psychoanalitycznej. Doświadczenie kliniczne zdobywałam m.in. na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu i w gabinecie prywatnym. Jestem absolwentką pięcioletniej Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Moja praca psychoterapeutyczna poddawana jest regularnej superwizji i pracuję zgodnie z wytycznymi Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej..