Psychoterapia dorosłych

Psychoterapia młodzieży

Dzieci i młodzież

Wiek dojrzewania, czyli adolescencja, jest bardzo szczególnym i trudnym okresem w rozwoju człowieka. Jest to czas trudny zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Adolescencja, czyli okres wzmożonej emocjonalności, jest czasem, kiedy emocje są żywe i intensywne, w którym znaczne wahania nastroju są czymś na porządku dziennym, co powoduje, że rodzice nierzadko obserwują całą gamę uczuć jak podczas jazdy na rollcoster. Od burzliwej kłótni poprzez demonstrowanie niezadowolenia, po wycofanie i zamknięcie się w swoim pokoju z słuchawkami na uszach.

Trudność w przypadku nastolatków polega na rozróżnieniu i określeniu zachowań, które mieszczą się w granicach normy rozwojowej, jaką jest adolescencja, a tymi, które są początkiem poważnych trudności. W związku ze specyfiką tego czasu i niepokojem rodziców związanym z zachowaniem dziecka, zapraszamy na konsultacje, które dają podstawę do rozwiania wątpliwości.