Psychoterapia dorosłych

Psychoterapia dzieci

Dzieci i młodzież

W psychoterapii dzieci, w głównej mierze wykorzystuje się zabawę i rysunek. Każde dziecko dostaje pudełko zabawek do swojej dyspozycji na czas trwania terapii. Jest to związane z założeniem, że zabawa dziecięca jest "symboliczną ekspresją konfliktów i lęków" ("Teoria Melanii Klein w praktyce klinicznej", H. Segal), z jakimi dziecko się boryka. Zabawa jest formą komunikacji dziecka, dzięki której może ono nie wprost wyrazić swoje uczucia, emocje i lęki, z którymi ma słaby i utrudniony kontakt, a co w konsekwencji powoduje trudności. Temat, forma, przebieg zabawy zazwyczaj zawierają symbolikę, dzięki której dziecko komunikuje swój świat przeżyć wewnętrznych, co często jest jedynym dostępnym środkiem by zrozumieć, co przeżywa mały pacjent.

Swobodna ekspresja dziecka

Ważnym elementem spotkań jest przyzwolenie na swobodę i akceptacja dziecka takim, jakie ono jest bez oceniania go i naciskania na zmianę. Zabawa daje dziecku możliwość wyrażenia siebie, czyli nagromadzonych napięć, frustracji, niepewności, lęków, agresji, zakłopotania, zagubienia i innych emocji w bezpieczny sposób.