Psychoterapia dorosłych

Syndrom ADHD

Dzieci i młodzież

Syndrom ADHD to inaczej zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi.

ADHD - powszechny problem

W dzisiejszych czasach często słyszymy określenie "To dziecko to ma ADHD". Uważamy, że teramin ten jest nadużywany. Bywa, że etykietkę tę dostają dzieci „niegrzeczne”, nieumiejące odnaleźć się w klasie, mające dużo energii i przejawiające trudności w koncentracji na zadaniach. Jednocześnie pewne symptomy, które są przypisywane dziecku i określane mianem ADHD, wcale nimi nie muszą być. Równie dobrze może być to przejaw innych trudności dziecka, takich jak depresja dziecięca, czy po prostu zawoalowana forma komunikatu, jakie dziecko wysyła do świata, żeby zauważono to, co przeżywa w swoim wewnętrznym świecie. Jednocześnie przyklejenie etykietki ADHD może wiązać się ze smutkiem czy chociażby bezradnością ze strony u rodziców, a u dzieci może powodować niskie poczucie własnej wartości, często maskowane różnymi wybrykami czy słowami, które mają zaprzeczyć bolesnej informacji.

Objawy

Sypmtomy, które skłaniają w tak powszechny sposób do rozpoznawania tej przypadłości to rozproszenie uwagi, czyli trudności w skoncentrowaniu się na jednym wybranym temacie. Być może obserwują Państwo takie sytuacje, kiedy dziecko przez chwilę czyta, potem otwiera grę, a za moment jest już w innym miejscu. Jednocześnie może być to przejaw trudności w radzeniu sobie z przeżywanymi emocjami i uczuciami oraz próba odwrócenia uwagi od tego, co bolesne i niewygodne.

Kolejnym wyznacznikiem jest impulsywność, przejawiająca się w różnych zachowaniach, czyli tak zwane nieprzewidywalne i nieadekwatne reakcje. Jednocześnie w dzisiejszych czasach bywa, że naturalna spontaniczność, potrzeba ruchu, ekspresji jest mocno ograniczana i negatywnie odbierana, co może powodować, że dzieci z żywym temperamentem będą potrzebować w naturalny sposób więcej przestrzeni do wyrażania go, co niekoniecznie znajduje zrozumienie u otoczenia.

Według Wirginii Douglas u dzieci z ADHD występują następujące objawy choroby a) trudności w podtrzymywaniu uwagi i wysiłku, b) impulsywność, c) problemy z kontrolą poziomu pobudzenia i d) potrzeba bezpośredniego wzmocnienia.

Specyficzne trudności

Główną trudnością, z jaką borykają się dzieci z ADHD, jest właśnie nieprzychylność otoczenia i przylepianie etykietek, z którymi często wiążą się takie określenia jak lenistwo, upór, agresja, bycie nieznośnym. W konsekwencji dziecko tworzy niekorzystny obraz samego siebie i przyjmuje niekorzystną strategię radzenia sobie z trudnymi rzeczami w przyszłości.

Leczenie ADHD

Terapia psychoanalityczna, jaką Państwu oferujemy, pozwala na zrozumienie źródeł występujących objawów i jest ukierunkowana na leczenie przyczyny zaistniałych trudności, a nie tylko na usuwaniu niekorzystnych objawów, co robią chociażby leki.