Psychoterapia dorosłych

Zachowania buntownicze (agresja)

Dzieci i młodzież

Być może często wracając z kolejnej rozmowy z nauczycielem słyszysz, ten sam narzekający ton i litanie "grzechów" swojego dziecka. Jednocześnie być może sam/sama czujesz i widzisz różne zachowania u swojej pociechy, które uznajesz za przekroczenie granicy poprawnego zachowania, a które niekoniecznie chcesz widzieć, bo to przecież Twoje dziecko. Z drugiej strony najprawdopodobniej pojawia się uczucie zagrożenia, że trzeba coś zaradzić, że tak dłużej być nie może.

Specyficzne trudności związane zaburzeniami zachowania u dziecka

Zaburzenia zachowania są o tyle trudną przypadłością, że budzą wiele emocji w otoczeniu dziecka. Często jego zachowanie, czy kolejny "wybryk", prowokuje do ostrych reakcji ze strony dorosłych, bywa uznane za chuligańskie, agresywne. Budzi to bezradność ze strony rodziców, którym towarzyszy bolesna świadomość, że kolejna kara niekoniecznie coś zmieni.

Najczęściej zachowanie dziecka powoduje złość i frustrację u dorosłych, dlatego też trudno myśleć wtedy o tym, co dziecko wyczynia, jako o jego problemie. Częstsze jest w tym przypadku emocjonalne reagowanie i srogie ocenianie. Natomiast zaburzenie zachowania, jak każdy problem, który dotyka dziecko, jest swego rodzaju komunikację ze jego strony, na temat jego wewnętrznego świata.

Objawy zaburzeń zachowania

Dzieci, które doświadczają tego typu trudności cechuje "naturalna zdolność" do łamania obowiązujących zasad, czym często zaskarbiają sobie niechęć chociażby nauczycieli. Dzieciom tym trudno uznać i zaakceptować autorytet szkoły, rodziców. W konsekwencji zdarza się, że podejmują różne zachowania narażające ich samych, takie jak kradzieże, niszczenie różnych przedmiotów, okłamywanie, uciekanie z domu itp. Dlatego ważne jest, aby poza niewygodnym i przekraczającym granice zachowaniem, dostrzec głębszy problem, który stoi za tego rodzaju zaburzeniem.

Leczenie zaburzeń zachowania (zachowań buntowniczych, agresji)

Leczenie zaburzeń zachowania polega na odkryciu nieświadomych aspektów mających wpływ na generowanie przez dziecka takiego zachowania.