Psychoterapia dorosłych

Depresja

Dzieci i młodzież

Depresja jest obecnie dość częstym zaburzeniem spotykanym u dzieci i młodzieży, któremu nierzadko towarzyszy poczucie bezradności i niemocy ze strony rodziców.

Objawy depresji u dzieci i młodzieży

Sygnałami, które mogą być niepokojące to przede wszytskim charakterystyczny ogólnie dla depresji obniżony nastrój potocznie nazywany "złym nastrojem", gdzie wyczuwane jest przygnębienie, smutek, niechęć, apatia, niemożność odczuwania radości i przyjemności. Bywa, że w depresji u młodszych dzieci nawet najlepsze zabawki okazują się się po chwili nieciekawe i rzucone w kąt, u młodzieży przejawia się to m.in. ospałością i wycofaniem. U młodszych dzieci można zaobserwować osamotnienie, zagubienie i bezradność w zagospodarowaniu sobie czasu.

Charakterystycznym objawem depresji jest również nuda, która często służy do "przykrywania", czyli zaprzeczania uczuciom, które z jakiegoś powodu uznane są za trudne czy bolesne.

Często towarzyszy temu drażliwość i frustracja. Czasami również dziwi fakt, że mimo tak młodego wieku wyczuwane jest poczucie bezsensu czy wręcz pesymizmu. W konsekwencji dzieci i młodzież często nie umieją odnaleźć się w grupie równieśniczej, co z koleji wpływa na obniżenie ich poczucia własnej wartości.

Z depresją u dzieci i młodzieży wiąże się ryzyko występowania prób samobójczych, co jest skrajnym wyrazem autodestrukcji, nieodłącznego elementu tego zaburzenia.

Lecznie depresji

Leczenie depresji u dzieci i młodzieży polega głównie na zrozumieniu przyczyn, które leżą u podłoża powstających symptomów, a tym samych ich wyeliminowanie. Dodatkowo psychoterapia pomaga w zaakceptowaniu trudnych i bolesnych przeżyć, jakie wiążą się z tą chorobą.