Psychoterapia dorosłych

Relacja matki z niemowlęciem

Dzieci i młodzież

Wiadomość o ciąży powoduje, że życie kobiety i jej otoczenia ulega nieodwracalnym zmianom. Czas oczekiwania na dziecko jest okresem różnie przeżywanym przez matki - u niektórych budzi radość, u innych złość i niepokój. Jednocześnie czas ciąży pozwala z różnym skutkiem adaptować się do myśli o stawaniu się rodzicem. Myśli o tym, jakie będzie dziecko, doświadczanie pierwszych ruchów dziecka w łonie, powodują że zaczynamy tworzyć w sobie wewnętrzny obraz naszego nienarodzonego dziecka - inaczej mówiąc reprezentację dziecka.

Karmienie

Psychoanalityk dziecięcy Milena Gracka – Tomaszewska, zwraca uwagę na "znaczenie reprezentacji dziecka, jaką ma jego matka, dla relacji z dzieckiem i jego rozwoju". Innymi słowy matka posługuje się "indywidualną matrycą", przez które odbierane jest jej dziecko. Stąd też czasami różnice w odbiorze u matki, ojca, babki i dziadka tego samego dziecka. Sposób w jaki matka widzi (odbiera) swoje dziecko oraz jej interakcje z nim mają wpływ na jego zachowanie. "Największą rolę reprezentacja dziecka odgrywa w momencie, gdy jest ono małe i nie komunikuje jasno swoich potrzeb. Reprezentacja dziecka staje się pryzmatem, przez który matka widzi noworodka i umożliwi jej rozumienie go" (z artykułu Mileny Grackiej – Tomaszewskiej "Matczyna reprezentacja dziecka – modele teoretyczne i ich znaczenie dla praktyki klinicznej"). Sytuacja rodzinna, relacje z ojcem dziecka oraz z własną matką, to wszystko jednocześnie może oddziaływać i wpływać na reprezentację obrazu dziecka w umyśle matki.

Komunikowanie się z niemowlęciem

Komunikacja z małym dzieckiem jest utrudniona, gdyż jest pozbawiona jest słów. Z jednej strony wymaga to dużej empatii, z drugiej zaś powoduje, że w kontakcie z dzieckiem mogą być uruchamiane różne nasze wewnętrzne przekonania i schematy. Innymi słowy "uważane w swej nagości za czystą kartę, niemowlę prowokuje do przypisania mu najróżniejszych cech psychologicznych i bezzwłocznie wyposażone zostaje w zamiary i skłonności" ("Dwa pierwsze lata życia" Bertrand Cramer). Dlatego ważne jest, aby mieć świadomość tego, iż bywa tak, że różne aspekty w kontakcie z dzieckiem mogą niepokoić, mogą budzić bezradność i niepewność. Sytuacja ta wymaga od rodziców wysiłku poznania indywidualnego rytmu oraz pragnień własnego dziecka.

Konsultacje dla matek i ojców

W naszej ofercie znajdują się konsultacje dla matek oraz ojców dziecka, w zależności od potrzeby razem bądź osobno, na których omawiamy trudności pojawiające się w kontakcie z małym dzieckiem.

Zdaniem konsultacji na tym etapie jest "rozszyfrować, w jakie szaty przybiera się dziecko, jakie zalety się je przystraja, o jakie wady oskarża", gdyż jak pisaliśmy wcześniej, "w obliczu nieznanego zjawiska jakim jest noworodek, rodzice spieszą, by 'przypiąć' mu tożsamość wraz z całym szeregiem cech" ("Dwa pierwsze lata życia" Bertrand Cramer). Istotą konsultacji jest pomóc budować satysfakcjonujący kontakt z dzieckiem.