Psychoterapia dorosłych

Metoda pracy z dziećmi

Dzieci i młodzież

Psychoterapia, którą Państwu proponujemy, jest najbardziej skuteczną formą leczenia, dlatego iż skupia się nie tylko na usunięciu objawów zewnętrznych takich jak np. ataki złości, ale również ich przyczyn. Często zdarza się, że rodzice podejmują wiele wysiłku, w celu zredukowania różnych niepożądanych zachowań dziecka, chociażby poprzez popularny system kar i nagród, co u niektórych dzieci nie przynosi pożądanego rezultatu, a w konsekwencji nierzadko wywołuje bezradność u rodziców.

Dlatego w naszym podejściu skupiamy się na zrozumieniu źródła i natury problemu dziecka. Psychoterapia psychoanalityczna dzieci z założenia jest terapią długoterminową, gdyż skupia się nie tylko na poprawie bieżących trudności, lecz również na wypracowaniu trwałej zmiany życia psychicznego dziecka, na co potrzebny jest czas. Takie podejście daje podstawy do trwałej poprawy funkcjonowania dziecka. Jej zadaniem jest wnikliwe poznać, przeanalizować uczucia, lęki oraz problemy, z jakimi boryka się dziecko.

Zasady, którymi się kierujemy w pracy z dziećmi i młodzieżą:

  • Każde dziecko jest dla nas unikalną jednostką i wymaga szacunku i indywidualnego podejścia.
  • Zakładamy, że nieświadome życie pacjenta wpływa na budzenie w świadomości uczuć, myśli i zachowań dziecka.
  • Ważne jest dla nas pomóc zrozumieć dzieciom i ich rodzinom, jaki wpływ na aktualną sytuację miały wydarzenia z przeszłości i jak mogą wpływać na przyszłość.
  • Chcemy pomóc dzieciom stać się szczęśliwszymi, bardziej kreatywnymi, umiejącymi korzystać z z tego, co oferuje im otoczenie.

Celem psychoterapii dzieci i młodzieży jest usunięcie

  • symptomów (trudności), z którymi dziecko się boryka
  • blokad psychologicznych zakłócających możliwość naturalnego rozwoju