Psychoterapia dorosłych

Nerwice

Dzieci i młodzież

Objawy nerwicy u dzieci

Nieodzownym elementem związanym z nerwicą u dzieci jest lęk, który pojawia się jak "potwór", czy "zła czarownica w bajce" i przeraża. Lęk, który zazwyczaj leży u podłoża nerwicy, jest silną emocją, niemającą kształtu, niemożliwą do dotknięcia, zbadania, co sprawia, że dziecku trudno zrozumieć jak się pojawia i opanować go. Dlatego dziecko ulega mu i znajduje różne rozwiązania, żeby sobie poradzić, takie jak np. kłopoty ze snem, tiki nerwowe, napadowe jąkanie, moczenie nocne, zgrzytanie zębami czy ból brzucha przed pójściem do szkoły.

Objawy

Objawy są sposobami poradzenia sobie dziecka z siłą, jaką wywiera lęk na jego psychikę - odpowiedzią na falę lęku jest objaw, który, mimo uciążliwości, pozwala doznać ulgi wobec wszechoogarniającego, nieokreślonego uczuciem, jakim jest lęk.

Paradoksalnie objaw uwalnia od przerażenia, jakie towarzyszy dziecku. Objaw, w przeciwienstwie do lęku, jest czymś konkrentym i namacalnym, co sprzyja możliwości zastosowania konkretnej interwencji, gdyż dolegliwością można się zająć. Czyli właśnie niechęć przed pójściem do szkoły czy różne objawy somatyczne jak moczenie, bóle głowy, brzucha, pozwalają na "odpędzenie" nieznośnego uczucia, jakim jest lęk.

Dodatkowe trudności

Często powoduje to, że następuje koncentracja na objawie, co mimo licznych trudności, nieprzyjemności i bezradności ze strony rodziców, pozwala nie zajmować się lękiem, czyli przyczyną problemu. Trudność polega na tym, iż mimo, że często dziecko wie ile kłoptu sprawia jego objaw i jak niekomfortowy jest dla niego i rodziców, nie jest w stanie nad nim zapanować mimo kolejnych i kolejnych prób. Jest to związane z przymusem powatrzanie, który uruchamia się w momencie kolejnej fali lęku jako coś w rodzaju automatycznego sposobu na poradzenie sobie z tymi trudnościami.

Leczenie nerwicy dziecięcej

Leczenie nerwicy dziecięcej w psychoterapii psychoanalitycznej polega na dotarciu do nieświadomych źródeł lęku, w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji, co daje nadzieję na usunięcie objawu i przywrócenie rozwoju dziecka na naturlne tempo rozwoju.