Psychoterapia dorosłych

Psychoterapia dzieci

Dzieci i młodzież

W psychoterapii dzieci, w głównej mierze wykorzystuje się zabawę i rysunek. Każde dziecko dostaje pudełko zabawek do swojej dyspozycji na czas trwania terapii. Jest to związane z założeniem, że zabawa dziecięca jest "symboliczną ekspresją konfliktów i lęków" ("Teoria Melanii Klein w praktyce klinicznej", H. Segal), z jakimi dziecko się boryka. Zabawa jest formą komunikacji dziecka, dzięki której może ono nie wprost wyrazić swoje uczucia, emocje i lęki, z którymi ma słaby i utrudniony kontakt, a co w konsekwencji powoduje trudności. Temat, forma, przebieg zabawy zazwyczaj zawierają symbolikę, dzięki której dziecko komunikuje swój świat przeżyć wewnętrznych, co często jest jedynym dostępnym środkiem by zrozumieć, co przeżywa mały pacjent.

Swobodna ekspresja dziecka

Ważnym elementem spotkań jest przyzwolenie na swobodę i akceptacja dziecka takim, jakie ono jest bez oceniania go i naciskania na zmianę. Zabawa daje dziecku możliwość wyrażenia siebie, czyli nagromadzonych napięć, frustracji, niepewności, lęków, agresji, zakłopotania, zagubienia i innych emocji w bezpieczny sposób.

Kiedy dziecku zostaje dana możliwość wyrażania takich stanów bez ograniczeń i oceniania ich, otwiera się wtedy przed nimi możliwość bycia sobą.

Pomoc terapeutyczna

Terapeuta, który uczestniczy w procesie, nazywając stany emocjonalne oraz świat przeżyć dziecka jakby z zewnątrz, uczy dziecko kontrolować lub eliminować niekorzystne stany. W atmosferze akceptacji i zrozumienia dziecko może stawać się sobą, może zacząć samodzielnie myśleć i podejmować własne decyzje; staje się psychologicznie bardziej dojrzałe i może realizować siebie.

Nasza pomoc koncentruje się na daniu dziecku przestrzeni oraz narzędzi do tego by mogło pobudzić swoją wyobraźnię oraz dojrzałość. Wyrażone w ten sposób uczucia oraz pragnienia, dają szansę na poznanie własnych trudności, ale także możliwości. W efekcie takie "uporządkowanie", może pomóc w rozwiązaniu istniejących problemów.

Psychoterapeuta pracujący z dzieckiem traktuje trudności dziecka z całą powagą, jednocześnie ma na celu pobudzić w dziecku wiarę w siebie i w swoją przyszłość.