Psychoterapia dorosłych

Fobia szkolna

Dzieci i młodzież

Fobia szkolna objawia się najczęściej niechęcią i lękiem dziecka przed chodzeniem do szkoły, mimo że rodzice i nauczyciele nie widzą obiektywnych przyczyn zachowania dziecka. Fobia szkolna często wiąże się z napięciem, w którym bywa ulokowana złość rodziców w stosunku do dziecka, którzy uważają, że dziecko zmyśla powody, aby nie chodzić do szkoły, "a tak naprawdę to mu się nie chce", często przypisywana jest wtedy dziecku etykietka lenia. Oczywiście jest prawdopodobne, że dziecko manipuluje rodzicami i nauczycielami i "kombinuje", żeby nie chodzić do szkoły. Jednak należy również uwzględnić, że nieobiektywny lęk i unikanie przez dziecko szkoły, może być naprawdę wyrazem fobii szkolnej.

Podłoże fobii szkolnej

U podłoża fobii szkolnej leży lęk, którego źródło może dotyczyć czegoś zupełnie innego niż szkoła, jednocześnie szkoła może być dobrym katalizatorem tego lęku.

Innymi słowy, szkoła może w nieświadomy sposób być używana przez dziecko do komunikowania lęku, który przeżywa w stosunku do czegoś lub kogoś innego. Sytuacja ta najcześciej jest dla samego dziecka niezrozumiała, a najprawdopodobniej niedostępna w świadomości. Bardzo często fobia szkolna może być konsekwencją czy wyrazem lęku separacyjnego, który charakteryzuje się unikaniem różnych sytuacji związanych z niedostępnością rodzica, tutaj byłby to czas, kiedy dziecko jest w szkole.

Leczenie fobii szkolnej

Leczenie fobii szkolnej polega na dotarciu do realnego źródła lęku dziecka, który jest najczęściej dla dziecka nieświadomy. Poprzez uświadomienie dziecku realnego źródła przeżywanego przez nie zagrożenia można zmniejszyć lęk dziecka i leczyć fobię szkolną.