Psychoterapia dorosłych

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież

Witamy na stronie poświęconej psychoterapii dzieci i młodzieży.

Być może jest tak, że czujesz czasem niepokój i nie do końca rozumiesz co dzieje się z Twoim dzieckiem. Być może próbowałeś/aś stosować różne metody wychowawcze, szukałeś/aś rad, ale bez powodzenia. Może to sprawiać, że dopada Cię poczucie bezradności i lęku wobec własnego dziecka i myśl co teraz... Czasem może się zdarzyć, że wstydzisz się różnych myśli na temat swojego dziecka... i po prostu chciałbyś/ałabyś, żeby po prostu było dobrze.

W odpowiedzi na rodzące się w Państwu wątpliwości i niepokoje zapraszamy do naszych gabinetów psychoterapii, gdzie będą mogli Państwo skonsultować trudności, jakich doświadczacie w roli rodzica, jak również dać sobie możliwość na zrozumienie tego, co się dzieje z Państwa dzieckiem. Serdecznie zapraszamy.

Specjalizujemy się w pomocy dziecku z takimi trudnościami, jak:

 • różnego rodzaju lęki, fobie
 • zachowania agresywne i nieradzenia sobie ze złością, zachowania buntownicze
 • depresja, ospałość, ogólne zniechęcenie i apatia
 • ADHD, nadruchliwość, impulsywność, trudności z koncentracją uwagi
 • poczucie niskiej wartości, negatywny obraz siebie i niewiara we własne możliwości
 • trudności z radzeniem sobie ze stresem i niezdolność adaptacji do trudnej sytuacji życiowej (np. rozwód rodziców)
 • żałoba po śmierci bliskiej osoby
 • trudność z adaptacją do środowiska przedszkolnego i szkolnego
 • brak motywacji do nauki i innego rodzaju trudności z nauką szkolną
 • nieumiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami

Konsultacje on-line dla rodziców

Pomoc on-line stworzyłyśmy, aby ułatwić Państwu konsultację w przypadku, gdy nie mają Państwo możliwości spotkania się osobiście. W swojej pracy zdecydowanie preferujemy kontakt osobisty, jednocześnie rozumiemy, że bywają sytuacje kiedy taka forma kontaktu z różnych powodów może być niemożliwa. W związku z tym, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponujemy wyżej wymienione rozwiązanie.

Jeśli są Państwo zainteresowani konsultacją on–line:

 • Prosimy o skontaktowanie się w celu umówienie spotkania pod wybrany numer telefonu umieszczony na stronie.
 • Po ustaleniu terminu, prosimy o dokonanie wpłaty na podany numer konta w SMS potwierdzającym termin konsultacji, według podanego cennika oraz o wpisanie w tytule przelewu „Online” z Państwa imieniem i pierwszą literą nazwiska, np. „Online AnnaM”.
 • Konsultacja może odbyć się po zaksięgowaniu wpłaty. Konsultacja trwa 50 minut.