Psychoterapia dorosłych

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież

Witamy na stronie poświęconej psychoterapii dzieci i młodzieży.

Być może jest tak, że czujesz czasem niepokój i nie do końca rozumiesz co dzieje się z Twoim dzieckiem. Być może próbowałeś/aś stosować różne metody wychowawcze, szukałeś/aś rad, ale bez powodzenia. Może to sprawiać, że dopada Cię poczucie bezradności i lęku wobec własnego dziecka i myśl co teraz... Czasem może się zdarzyć, że wstydzisz się różnych myśli na temat swojego dziecka... i po prostu chciałbyś/ałabyś, żeby po prostu było dobrze.

W odpowiedzi na rodzące się w Państwu wątpliwości i niepokoje zapraszamy do naszych gabinetów psychoterapii, gdzie będą mogli Państwo skonsultować trudności, jakich doświadczacie w roli rodzica, jak również dać sobie możliwość na zrozumienie tego, co się dzieje z Państwa dzieckiem. Serdecznie zapraszamy.

Specjalizujemy się w pomocy dziecku z takimi trudnościami, jak:

  • różnego rodzaju lęki, fobie
  • zachowania agresywne i nieradzenia sobie ze złością, zachowania buntownicze
  • depresja, ospałość, ogólne zniechęcenie i apatia
  • ADHD, nadruchliwość, impulsywność, trudności z koncentracją uwagi
  • poczucie niskiej wartości, negatywny obraz siebie i niewiara we własne możliwości
  • trudności z radzeniem sobie ze stresem i niezdolność adaptacji do trudnej sytuacji życiowej (np. rozwód rodziców)
  • żałoba po śmierci bliskiej osoby
  • trudność z adaptacją do środowiska przedszkolnego i szkolnego
  • brak motywacji do nauki i innego rodzaju trudności z nauką szkolną
  • nieumiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami