Psychoterapia dorosłych

Niemowlęta

Dzieci i młodzież

"Uznaje się od niedawna, że niemowlęta mogą przejawiać problemy psychologiczne. Np. już od pierwszych dni odmawiają ssania piersi, unikają wymiany spojrzeń, zwracają pokarm lub popadają w stany napięcia lub pobudzenia. Te 'objawy' są oznaką lęku – zrozumieć go można jedynie badając dolegliwości, które dzieli z dzieckiem matka", czytamy w książce "Pierwsze dwa lata życia" Bertranda Cramera. Autor ten pokazuje, że mimo radości i szczęścia, rodzice mogą napotykać szereg kłopotliwych dla siebie sytuacji.

Pierwszy kontakt

Ciąża oraz czas po porodzie często bywa czasem pełnym radości, spełnionego wyczekiwania, ale może być również połączony z niepokojem oraz niepewnością, zarówno w przypadku pierwszego jak i kolejnego dziecka. Sytuacja przyjścia na świat dziecka konfrontuje tak z radością, jak i ciężarem odpowiedzialności za niemowlę, dlatego często jest to bardzo trudny i wymagający czas dla rodziców.

Pierwszy kontakt z niemowlęciem jest bardzo ważnym doświadczeniem, dla każdej matki i każdego ojca innym, budzącym całą gamę przeróżnych indywidualnych przeżyć. Spojrzenie na niemowlę staje się dosłownym początkiem budowania relacji, która w zdecydowany sposób ma wpłynąć na to, w jaki sposób będzie rozwijało się nasze dziecko w przyszłości.

Karmienie

Jednym z kluczowych momentów tego okresu jest karmienie piersią, które często rozumiane jest w sposób bardzo wąski, skupiający się wokół fizjologii kobiety i dziecka. Jednak karmienie piersią "jest sprawą więzi między matką a dzieckiem, ucieleśnieniem miłości między dwiema istotami ludzkimi" ( D.W.Winnicott "Dziecko jego rodzina i świat"). Jeżeli kobieta nie może karmić piersią, rolę tę spełnia karmienie butelką. Można powiedzieć, iż karmienie jest procesem wymiany miłości między dzieckiem a matką, budowaniem porozumienia między nimi. Proces ten może napotkać różne trudności zarówno po stronie matki, jak i dziecka, a sprowadzenie ich tylko i wyłącznie do kwestii fizjologicznych bywa mocno krzywdzące dla obojga. Kobieta zostająca matką często potrzebuje czasu, tak samo jak jej dziecko, żeby móc poznać siebie nawzajem. Czasem bywa to bardzo trudne i potrzeba wsparcia, które pozwoliłby rozumieć co dzieje się między matką a jej dzieckiem. Często jednak ani rodzice ani lekarze nie wiedzą o tym, że rozmowa psychoterapeutyczna może być odpowiedzią na tę trudność.

Uczenie się siebie nawzajem

Uważamy, że pierwsze miesiące życia dziecka to czas kiedy matka i dziecko muszą nauczyć się siebie nawzajem. Jest to niesamowity proces "czytania" i poznawania swojego dziecka bez słów. Poznawanie to wymaga innego rodzaju skupienia, innej wrażliwości oraz innego nastawienia w codziennym kontakcie. Matki w naturalny sposób wyczuwają i dostrajają się do swojego dziecka, lecz bywa, że z różnych powodów mogą nastąpić komplikacje, które objawiają się chociażby płaczliwością dziecka lub jego nadmiernym napięciem.

Konsultacje dla matki i dziecka

Pisząc o tak wczesnym etapie życia dziecka, chcemy zwrócić Państwa uwagę, że kwintesencją tego momentu życia matki i dziecka (patrz Relacja matka – dziecko) jest kondycja psychiczna matki, która w diametralny sposób wpływa na samopoczucie i zachowanie dziecka.

Proponujemy Państwu konsultacje dla obojga rodziców bądź matek małych dzieci, które mogą Państwu pomóc w odnalezieniu się w nowej sytuacji oraz rozumieć trudności napotykane w kontakcie z niemowlęciem.